Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ – rekrutacja.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, informuje, iż od dnia 01.05.2024 r. realizuje projekt pn. ,,Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ”, zatwierdzony umową FEWiM.09.09-IZ.00-0002/23-00 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej, Cel szczegółowy l: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych […]

Czytaj dalej

Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ.

Powiat Olsztyński uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt: „Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ”, którego realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.   Celem projektu jest wzmocnienie i usprawnienie systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Olsztyńskiego, w okresie od maja 2024 roku do kwietnia 2028 roku, poprzez specjalistyczne działania służące profesjonalizacji […]

Czytaj dalej