„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zaprasza wszystkich wychowanków pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych wraz z biologicznymi dziećmi, kandydatów na opiekunów zastępczych wraz z biologicznymi dziećmi z terenu powiatu olsztyńskiego, do udziału w konkursie pn.: „Bajkowe przebranie”.

Przygotuj strój według własnego pomysłu z dowolnych materiałów i zaprezentuj go podczas II Spotkania pieczy zastępczej ze Starostą Olsztyńskim, które odbędzie się 16.09.2023 r. (sobota) na posesji Domu dla Dzieci w Gryźlinach, ul. Krótka 2.

Przygotowane stroje oceni Jury powołane przez organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas w/w Spotkania. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz na witrynie portalu facebook.

Czekają na Was atrakcyjne nagrody!

Szczegóły dotyczące konkursu (Regulamin konkursu)

Zgoda nr 1 wraz z RODO

Zgoda nr 2 wraz z RODO

Zgoda nr 3 wraz z RODO