Książki leżące na stole

Szanowni Państwo, przypominamy, że w siedzibie tutejszego Centrum funkcjonuje „WSPIERAJĄCA BIBLIOTECZKA”, której celem jest wsparcie pracowników Centrum oraz opiekunów zastępczych w codziennej pracy z rodzinami oraz dziećmi i młodzieżą, przebywającymi w pieczy zastępczej.

W zasobach biblioteczki znajdują się min. książki, których treści wspomogą opiekunów zastępczych oraz pracowników w pracy z wychowankami, mającymi różne dysfunkcje, czy opóźnienia rozwojowe a także mającymi doświadczenie różnej przemocy a ponadto wzmocnią ich kompetencje, w tym wychowawcze oraz poszerzą wiedzę z różnych obszarów.

Ponadto do Państwa dyspozycji są różne gry terapeutyczne i edukacyjne, które pozwolą wzmocnić relacje, przerobić różnego rodzaju emocje, a przede wszystkim stworzą okazję do wartościowego czasu bycia razem.

Wykaz książek znajdujących się w zbiorze Wspierającej Biblioteczki w załączeniu (kliknij tu)

Wykaz gier znajdujących się w zbiorze Wspierającej Biblioteczki w załączeniu (kliknij tu)

Księgozbiór oraz lista gier  w/w biblioteczki będą na bieżąco uzupełniane, a ich wykazy na bieżąco uaktualniane.

  • Pracownik Centrum/opiekun zastępczy chcący wypożyczyć daną książkę/ grę z załączonego wykazu zgłasza ten fakt w sekretariacie PCPR w Olsztynie przy Bałtyckiej 65 (osobą odpowiedzialną jest Pani Katarzyna Kuszka tel.: 089 544-38-00,
    e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl).
  • Książkę/grę dla rodziny zastępczej może wypożyczyć pracownik Centrum, który postępuje według n/w instrukcji.
  • Chęć wypożyczenia danej książki/gry dana osoba zgłasza Pani Katarzynie Kuszka (sekretariat) oraz wpisuje fakt wypożyczenia w kartę wypożyczenia danej pozycji książkowe/gry (imię i nazwisko oraz datę wypożyczenia).
  • Książka/gra może być wypożyczona na miesiąc. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie wypożyczenia.
  • Zwrot danej książki/gry, osoba zgłasza Pani Katarzynie Kuszka i wpisuje ten fakt w kartę wypożyczenia danej pozycji książkowe/gry (imię i nazwisko oraz datę zwrotu)

Osobą koordynującą w/w działanie wspierające jest Pani Aneta Markowska – kierownik Zespołu ds. wsparcia i poradnictwa specjalistycznego.

W razie pytań w tym zakresie, tutejsze Centrum prosi o kontakt pod numerem telefonu: 089 544-38-00.