Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, po raz kolejny bierze udział w kampanii dotyczących sprzeciwu stosowania przemocy. W bieżącym roku  realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego  „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”, pt. „Dobry kierunek – (s)przeciw przemocy”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W jego ramach realizujemy Kampanię „Biała Wstążka”, która jest sprzeciwem stosowania przemocy wobec kobiet oraz złożenie deklaracji przerwania milczenia w tej kwestii, jak również wstrzemięźliwość przez stosowaniem przemocy we wszystkich jej formach i chęć reagowania na wszelkie jej przejawy.

W ramach w/w projektu organizujemy:

  • Kampanię „Help Me” – Cichy krzyk– kampania dot. gestu wskazującego na to, że osoba która go używa wymaga natychmiastowego wsparcia, gdyż najprawdopodobniej jest ofiarą przemocy.
  • Warsztaty samoobrony „WenDo”– metoda, która uczy jak w każdej sytuacji, w miejscu publicznym, na ulicy, pracy, w domu przestać czuć się osobą bezradną i bezbronną.
  • W dniu 14 listopada 2022r. Konferencję, pt.: „Dobry Kierunek – porozmawiajmy o przemocy”, która odbędzie się 14 grudnia br., która jest podsumowaniem projektu, „Dobry kierunek – (s)przeciw przemocy”.

Ukończono następujące działania:

  • 28 września br. odbyły się warsztaty pn. „Komunikacja bez przemocy”;
  • 28 października br. odbyły się warsztaty pn. „Wypracowanie standardów zachowań i postępowania w sytuacjach kryzysowych”.

Jednocześnie nadmieniamy, iż w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Punktem Interwencji Kryzysowej, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką i wsparciem psychologa i prawnika.

Tutejsze Centrum zrealizowało po raz 18 program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. W 2022 r. program odbył się na terenie powiatu w: Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach oraz  Olsztynku – w programie brało udział 99 osób. Po raz 6 został przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny, dla sprawców przemocy, w Olsztynku – w programie brało udział 12 osób.  

W Centrum działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści, którzy przyjmują w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy Placu Bema 5 w pokoju nr 122, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 665 237 899, 544 38 00 lub 89 544 38 00

Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.