Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest realizatorem projektu w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”, pt. „Dobry kierunek – (s)przeciw przemocy”

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Tutejsze Centrum w ramach w/w projektu będzie działał na rzecz wsparcia osób narażonych na przemoc, doświadczających przemocy oraz stosujących ją, nastąpi poprzez wielorakie działania.

W ramach projektu podejmiemy następujące działania:

  1. Kampania „Help Me” – Cichy krzyk – kampania dot. gestu wskazującego na to, że osoba która go używa wymaga natychmiastowego wsparcia, gdyż najprawdopodobniej jest ofiarą przemocy.
  2. Warsztaty pt.: „Komunikacja bez przemocy”.
  3. Warsztaty pt. „Wypracowanie standardów zachowań i postępowania w sytuacjach kryzysowych”.
  4. Kampania Biała Wstążka”.
  5. Warsztaty samoobrony „WenDo” – metoda, która uczy jak w każdej sytuacji, w miejscu publicznym, na ulicy, pracy, w domu przestać czuć się osobą bezradną i bezbronną.
  6. Konferencja podsumowująca projekt pt. „Dobry kierunek – (s) przeciw przemocy”