Ogłoszenie wyników konkursów plastycznego pn.: „Bajkowy Przyjaciel”
oraz fotograficznego pn.: „Natura mojego Ja” odbędzie się 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 15.00  w Dobrym Mieście w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Górnej 24 .

Podczas w/w wydarzenia w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście oraz  Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem „Blur” dla uczestników świetlicy oraz dla dzieci i młodzieży, które wzięły udział w w/w konkursach odbędą się warsztaty z rękodzieła (robienie mydełek i ozdób świątecznych) oraz warsztaty fotograficzne.

 Pamiętajcie: termin składania prac do 31 marca 2022 r.!

Linki do konkursów:

Konkurs plastyczny pn.:  „Bajkowy Przyjaciel”

http://pcpr-powiatolsztynski.pl/2022/02/7348/

Konkurs fotograficzny pn. : „Natura mojego Ja”

http://pcpr-powiatolsztynski.pl/2022/02/natura-mojego-ja/

CZEKAMY NA WAS!