Zapraszamy rodziców zastępczych do udziału w warsztatach mających na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w warsztatach, proszone są o kontakt do dnia 28.01.2022 r. z niżej wymienionymi pracownikami tutejszego Centrum :

Aneta Markowska: a.markowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl

Dominika Zimowska: d.zimowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl

Tel.  089/544-38-08, 089/544-38-00,

Forma: bezpłatne warsztaty;

Termin: marzec – czerwiec 2022 r., raz w tygodniu;

Czas: 10 spotkań po 4 godz. dydaktyczne (godziny warsztatów ustalone zostaną po odbytej rekrutacji wg potrzeb uczestników);

Miejsce spotkań: sala konferencyjna w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65, natomiast ostateczna decyzja o miejscu warsztatów zostanie podjęta po odbytej rekrutacji.

Warsztaty będą cyklem spotkań, podczas których uczestnicy mogą zdobyć czy doskonalić wiedzę oraz umiejętności pozwalające na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami, a także uzyskać wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy, dający m.in. możliwość zwiększenia umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą, kształtowania więzi opartych na wzajemnej bliskości i szacunku, a przede wszystkim wymiany doświadczeń.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe działania dostosowane będą do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Technologii a także Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.