Informujemy,  że od dnia 1 września 2021 r. przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

Docelowo Centrum informacyjno-doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pragnie zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie pracownikami, z którymi osoby z niepełnosprawnością będą mogły się kontaktować w sprawach przedmiotowych, są Panie Magdalena Milczarek i Monika Stefańska tel. 089 523 28 12.

W celu uzyskania więcej informacji kliknij tu.