18 listopada br. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marena Maląg przyznała Panu Arkadiuszowi Paturej wraz z Zespołem pracowników PCPR w Olsztynie nagrodę specjalną.

W liście od Pani Minister czytamy: „Państwa działalność wyróżnia konsekwentne budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz liczne nowatorskie programy realizowane na jej rzecz, która promuje pozytywny wizerunek pomocy społecznej i przyczynia się do skutecznego i profesjonalnego wsparcia osób potrzebujących”.

Cieszę się z otrzymania w tym roku nagrody Ministra. Nie jest to pierwsza nagroda przyznana dla tutejszego Centrum przez Ministra, pierwszą otrzymaliśmy w 2002 r., następną w 2006r., otrzymaliśmy również nominację do Nagrody Pary Prezydenckiej DOBRY KLIMAT DLA RODZINY w 2014 r.

Nagroda tegoroczna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg jest szczególna, gdyż podsumowuje zaangażowanie oraz pracę na rzecz tworzenia sprawnego systemu od wielu lat. Pragnę złożyć podziękowanie Panu Staroście Olsztyńskiemu Andrzejowi Abako, Członkom Zarządu Powiatu w Olsztynie, Radnym Powiatu Olsztyńskiego za wsparcie w naszych działaniach. Składam podziękowanie Starostom, Członkom zarządu, Radnym minionych kadencji, gdyż nasze dotychczasowe sukcesy są również ich zasługą.

Pragnę podziękować pracownikom PCPR Olsztyn za zaangażowanie w wykonywaną pracę, za okazane serce drugiemu człowiekowi, wrażliwość oraz empatię a także za to, że traktują swoje działania odpowiedzialnie i profesjonalnie.

Nie może zabraknąć podziękowań dla rodzin zastępczych, dzięki którym możemy system wsparcia dzieciom i rodzinom budować każdego dnia i że ich profesja jest szczególnie ważna i jest wyjątkową misją- podkreśla Arkadiusz Paturej Dyrektor PCPR OLSZTYN”.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie od wielu lat zaangażowane jest w proces deinstytucjonalizacji domów dla dzieci tj.: w tworzenie jednolitego systemu przenikania zdeinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej z rodzinną pieczą zastępczą, a także prowadzenie kampanii promującej ideę rodzicielstwa zastępczego: „Rodzina zastępcza-profesja z misją”, celem zminimalizowania umieszczeń w pieczy instytucjonalnej.

Należy zaznaczyć również, że tutejsze Centrum na przestrzeni ostatnich lat pozyskało z różnego typu projektów ok. 5 mln złotych, wzmacniając tym samym finansowanie jakie udziela Powiat Olsztyński w tym zakresie. Planowane są również działania zmierzające do realizacji projektów w przyszłości wspierających deinstytucjonalizację oraz pieczę zastępczą. Czekamy na nową perspektywę finansową środków z Unii Europejskiej. Projekty i pomysły czekają.

Planowanym działaniem jest dalsza deinstytucjonalizacja, zmierzająca do zmniejszenia liczby wychowanków w domach dla dzieci powiatu olsztyńskiego z 14 na 9.

Prowadzona kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego pn. RODZINA ZASTĘPCZA-PROFESJA Z MISJĄ jest wartością stałą w Powiecie Olsztyńskim, pozwalającą konsekwentnie zmniejszać liczbę dzieci w opiece zastępczej instytucjonalnej.

 

Zdjęcia: źródło Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie