Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wspólnie z 12 gminami z powiatu olsztyńskiego po raz kolejny bierze udział w kampaniach dotyczących sprzeciwu stosowania przemocy.

Kampania „Biała Wstążka”, jest sprzeciwem przemocy stosowanej wobec kobiet oraz złożenie deklaracji przerwania milczenia w kwestii jej stosowania, jak również wstrzemięźliwość przez stosowaniem przemocy we wszystkich jej formach i chęć reagowania na wszelkie jej przejawy.

W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Punktem Interwencji Kryzysowej w Biskupcu, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką i wsparciem psychologa i prawnika.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. W 2021 r. programy odbyły się w Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach i Purdzie oraz  Olsztynku. Po raz 5 został przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny, dla sprawców przemocy, w Olsztynku.

W Centrum działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści, którzy przyjmują w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy Placu Bema 5 w pokoju nr 122, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 665 237 899, 544 38 00 lub 89 544 38 00

Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.