Książki leżące na stole

Od 01 września 2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65, w sali konferencyjnej została uruchomiona „WSPIERAJĄCA BIBLIOTECZKA”, mająca na celu wsparcie pracowników Centrum oraz opiekunów zastępczych w codziennej pracy z rodzinami oraz dziećmi i młodzieżą, przebywającymi w pieczy zastępczej.

Z w/w biblioteczki pracownicy Centrum oraz opiekunowie zastępczy mogą wypożyczyć książki, których treści wspomogą ich w pracy z wychowankami, mającymi różne dysfunkcje, czy opóźnienia rozwojowe a także mającymi doświadczenie różnej przemocy a ponadto wzmocnią ich kompetencje, w tym wychowawcze oraz poszerzą wiedzę z różnych obszarów.

Wykaz książek znajdujących się w zbiorze Wspierającej Biblioteczki w załączeniu (kliknij tu).

Księgozbiór w/w biblioteczki będzie na bieżąco uzupełniany a ich wykaz na bieżąco uaktualniany.

  • Pracownik Centrum/opiekun zastępczy chcący wypożyczyć daną książkę z załączonego wykazu zgłasza ten fakt w sekretariacie PCPR w Olsztynie przy Bałtyckiej 65 (osobą odpowiedzialną jest Pani Katarzyna Kuszka tel.: 089 544-38-00, e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl).
  • Książkę dla rodziny zastępczej może wypożyczyć pracownik Centrum, który postępuje według n/w instrukcji.
  • Chęć wypożyczenia danej książki dana osoba zgłasza Pani Katarzynie Kuszka (sekretariat) oraz wpisuje fakt wypożyczenia w kartę wypożyczenia danej pozycji książkowej (imię i nazwisko oraz datę wypożyczenia).
  • Książka może być wypożyczona na miesiąc. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie wypożyczenia.
  • Zwrot danej książki, osoba zgłasza Pani Katarzynie Kuszka i wpisuje ten fakt w kartę wypożyczenia danej pozycji książkowej (imię i nazwisko oraz datę zwrotu).

Osobą koordynującą w/w działanie wspierające jest Pani Aneta Markowska – kierownik Zespołu ds. wsparcia i poradnictwa specjalistycznego.

W razie pytań w tym zakresie, tutejsze Centrum prosi o kontakt pod numerem telefonu: 089 544-38-00.