W 2021 roku zmieniają się zasady przyznawania świadczenia „Dobry Start”. Od bieżącego roku podmiotem realizującym to świadczenie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stanowi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092).

Więcej informacji uzyskasz tu (kliknij).

Instrukcja jak złożyć wniosek do ZUS w celu otrzymania świadczenia dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (kliknij tu).