Zapraszamy chętnych opiekunów zastępczych oraz dzieci i młodzież z rodzin zastępczych do udziału w imprezie plenerowej  pn.: Bieg z przeszkodami  „TWARDA SZTUKA V- jubileuszowa – Moc” w Dobrym Mieście.

 Termin: 29.05.2021 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00

Start biegu przewidziany na godz. 11.00 (m.in. godzina przed startem weryfikacja w biurze zawodów).

Zapisy do dnia 06.05.2021 r. na adres pcpr@powiat-olsztynski.pl lub do pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, z którym Państwo współpracujecie.

 Liczba miejsc ograniczona;

Udział w biegu jest bezpłatny.

Koszty udziału (pakietów startowych) opiekunów zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych pokrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. 

Miejsce: stadion: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście przy ul. Olsztyńskiej 14.
Trasa na terenie Trasy Zdrowia oraz terenów przyległych.

 Cele imprezy:

– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;

Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w ramach kampanii pn.: „Rodzina Zastępcza – Profesją i misją”;

– Zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację P. Andrzeja Ćwieka;

– Promocja  Powiatu Olsztyńskiego, w tym Dobrego Miasta;

– Propagowanie zdrowego stylu życia.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Pozytywni Dobre Miasto;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

Wsparcie organizacyjne:

Straż Pożarna Dobre Miasto.

W biegu mogą brać udział:

 • indywidualne osoby (w kategorii: kobiety, w kategorii: mężczyźni)
 • opiekun z jednym dzieckiem (tata/opiekun z dzieckiem, mama/opiekunka z dzieckiem)

   Warunki uczestnictwa:

 • Aby wziąć udział w biegu należy mieć ukończone 16 lat;
 • Zawodnicy powyżej 18 lat podpisują oświadczenie o udziale na własną odpowiedzialność;
 • Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać podpisaną zgodę i oświadczenie rodziców lub prawnego opiekuna i przybyć na zawody w jego obecności;
 • Zawodnicy w kategorii opiekun z dzieckiem: warunkiem udziału jest wiek dziecka od 10 do lat 15, możliwy jest udział młodszych dzieci, będzie to uzgadniane indywidualnie. Z informacji udzielonych od głównego organizatora tj.: Stowarzyszenia Pozytywni Dobre Miasto możliwy jest udział dziecka w wieku 5 – 10  lat, jednak należy brać pod uwagę  stopień sprawności fizycznej dziecka i zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas biegu;
 • Rodzic/opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko podczas biegu oraz całej imprezy.

W czasie biegu rodzic/opiekun z dzieckiem biegną jako nierozłączna para (w przypadku rozłączenia się na odległość większą niż 3 m lub niedostatecznie sprawowanej opieki nastąpi natychmiastowa dyskwalifikacja ekipy – tu decyzję podejmuje organizator).

 • Na trasie rozmieszczonych będzie 32 stacji (po 16 na okrążeniu) na których należy wykonać dodatkowe ćwiczenia. Przy każdej stacji obecny będzie sędzia, który stwierdzi prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Niewykonanie ćwiczeń grozi dyskwalifikacją;
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do zweryfikowania się w biurze zawodów za okazaniem dokumentu tożsamości/legitymacji szkolnej i złożenia stosownej deklaracji w biurze zawodów w dniu zawodów do 1 godziny przed startem.

Trasa i dystans biegów:

Dystans – ok. 5 km. Dwa okrążenia po 2200 m (na każdym okrążeniu 16 przeszkód) oraz przesunięty start na dystansie 600 m (w celu rozciągnięcia grupy zawodników – bieg ze wspólnego startu)

W przypadku dużej ilości zawodników (powyżej 150 osób) zawodnicy wystartują w dwóch falach 50 / 50 uczestników z każdej fali;
Pierwsze 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) pobiegnie finałowe 1 okrążenie, które wyłoni zwycięzców;

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu oraz ilości przeszkód;

Start biegu głównego przewidziany jest na godzinę 11.00.

Klasyfikacja:

 • Wyróżnione zostaną statuetkami okolicznościowymi pierwsze 3 osoby w kategorii Open kobiety/ mężczyźni  – pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal;
 • Przewidujemy nagrody rzeczowe za miejsca 1- 6 Open kobiety/mężczyźni;
 • Nagroda specjalna dla najstarszych zawodników kobieta /mężczyzna oraz w kategorii:
  „Najbardziej ubłocona /ubłocony”;
 • Klasyfikacja specjalna: „Mama/opiekunka z dzieckiem” i  „Tata/opiekun z dzieckiem”– pierwsze trzy ekipy w każdej kategorii otrzymają okolicznościowe statuetki – przewidujemy również nagrody rzeczowe.

Organizator zapewnia:

 • pomiar czasu – zegar cyfrowy na mecie,
 • szatnie,
 • toalety,
 • wodę,
 • posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu,
 • każdego zawodnika obowiązuje ubiór sportowy odpowiedni do biegu z przeszkodami,
 • organizator zastrzega sobie zmianę miejsca zawodów jeżeli ich organizacja będzie niemożliwa w wyznaczonym miejscu (organizacja zawodów na terenie Gminy Dobre Miasto).

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.