Inicjatywa poszukiwania rodzin zaprzyjaźnionych dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej zakończyła się sukcesem!!!

Serdecznie dziękujemy tym, którzy zadeklarowali chęć pomocy dzieciom i młodzieży, jako rodzina zaprzyjaźniona.

Do dnia dzisiejszego zgłosiło się 7 osób z 50 jednostek powiatu olsztyńskiego, do których pracowników wysłaliśmy zaproszenie wsparcia naszych wychowanków, przebywających obecnie w domach dla dzieci na terenie naszego powiatu, w formie podarowania im swojego wolnego czasu, jako rodzina zaprzyjaźniona. Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest w trakcie weryfikacji kandydatów na rodziny zaprzyjaźnione W najbliższym czasie odbędzie się również spotkanie szkoleniowe dla w/w, po którym ustalone zostaną zasady dalszej współpracy.