Z radością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Biskupcu zakupiło samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla dzieci przewożonych w wózkach specjalistycznych. Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z podpisaną pomiędzy PSONI Koło w Biskupcu a Powiatem Olsztyńskim reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie umową o dofinansowanie projektu: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup nowego samochodu co najmniej 17 miejscowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla dzieci przewożonych w wózkach specjalistycznych” w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Gratulujemy i życzymy satysfakcji z użytkowania samochodu.

 

Zdjęcia: Magdalena Milczarek