Kampania „Biała Wstążka”, jest sprzeciwem przemocy stosowanej wobec kobiet oraz złożenie deklaracji przerwania milczenia w kwestii jej stosowania. W ramach tej kampanii tut. Centrum organizuje akcję „Otwarte Drzwi”. W dniu 5 grudnia 2020r. (sobota) w godzinach 9.00 – 18.00 pod nr telefonu 665 237 899 będzie możliwość uzyskania wsparcia oraz ustalenia terminu kontaktu z psychologiem i radcą prawnym. Akcja „Otwarte drzwi” kierowana jest do ofiar przemocy z terenu powiatu olsztyńskiego.