Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1758 warunkiem rozpoczęcia: leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej; świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych – jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia albo wydana przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacja o tym skierowaniu (§ 9 przedmiotowego rozporządzenia).

W przypadku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego przez uczestnika turnusu, a także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza (§ 15 przedmiotowego rozporządzenia).

UWAGA: Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest:

  1. Kopia wniosku lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
  2. Kopia informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.
  3. Kopia informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydanej przez organ rozpatrujący wnioski
    o dofinansowanie.