W ostatnich dekadach systematycznie zwiększa się liczba zdarzeń określanych jako kryzysowe. Do psychologów stanowiących zespół interwentów kryzysowych przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim coraz częściej zgłaszają się osoby, które doświadczyły traumy w wyniku różnych zdarzeń losowych i/lub były świadkami wydarzeń, które spowodowały u nich ekstremalne doświadczenia stresowe. O profesjonalną pomoc psychologiczną zwracają się także pracownicy służb bezpośrednio interweniujących – policji, straży pożarnej i pracownicy służb socjalnych, którzy w toku wykonywania swoich zadań doświadczają potrzeby szybkiej pomocy psychologicznej dla swoich podopiecznych/klientów oraz  pracowników.

Skala potrzeb społecznych na pomoc w sytuacji kryzysu i oczekiwania profesjonalnego wsparcia poszkodowanych formułowane wobec psychologów z naszego zespołu były inspiracją powołania ponownie w naszym województwie mobilnego punktu pomocy  w sytuacjach kryzysu psychologicznego.  Nasze doświadczenia przekonują, że im szybszą profesjonalną pomoc, otrzymają poszkodowani zwłaszcza w traumatycznych wydarzeniach, tym mniejsze wystąpią u nich negatywne objawy pourazowe. Stąd jesteśmy dostępni przez cały tydzień  dyżurując pod numerem telefonu:   730-822-320

W dni powszednie w godzinach 14.00-22.00.

W dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 09.00-22.00.

W sytuacjach tego wymagających, np. zdarzeniach mnogich lub masowych w innych godzinach wspólnie ustalonych.

Do podstawowych zadań naszego zespołu należy:

  • udzielnie bezpłatnej pomocy w miejscu zdarzenia lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu, bez zbędnej zwłoki z zachowaniem bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych związanych z epidemią,
  • skierowanie pomocy bezpośrednio do osób doświadczających sytuacji kryzysowej, oraz otoczenia, w tym świadków,
  • upowszechnienie wiedzy w społecznościach lokalnych o możliwości korzystania z pomocy psychologów-interwentów.

Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna, ponieważ projekt współfinansowany jest z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i środków własnych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Olsztynie do końca 2020 roku.

Aby pomoc w sytuacji kryzysu była profesjonalna, szybka i celowa wymaga zaangażowania i sprawnej koordynacji wielu pracowników, służb i organizacji. Dlatego pragniemy zainteresować naszą działalnością i nawiązać współpracę z jak największą grupą osób i organizacji, które mogą stać się naszymi partnerami w sytuacji interwencji.

 W ramach współpracy, oferując profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych, zwracamy się z prośbą o:

  • upowszechnienie wiedzy w społecznościach lokalnych o możliwości korzystania z pomocy interwentów-kryzysowych,
  • pomoc potrzebującym w nawiązaniu z nami kontaktu telefonicznego,
  • umożliwienie umieszczenia plakatów i ulotek z informacją o mobilnym punkcie w państwa Placówce,
  • ułatwienie w dotarciu do osób poszkodowanych,
  • udostępnienie miejsca na ewentualne przeprowadzenie interwencji w Państwa placówce lub innym bezpiecznym miejscu z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Pragniemy podkreślić, że udzielanie pomocy w miejscu zdarzenia minimalizuje koszty psychologiczne osób doświadczających traumy. Udzielenie wsparcia w miejscu dogodnym dla doświadczających jej ułatwia szybkie skorzystanie ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, którego żadna placówka w takiej formie i tak szybko  nie proponuje.

                                                    Z nadzieją na owocną  współpracę –

                                                       Z  poważaniem –

                                                    Andrzej Kędzierski

                                                    Koordynator projektu

                                                    Przewodniczący Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie