W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem, z troski o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu olsztyńskiego oraz osób przyjezdnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz jego Zespoły w Olsztynie przy Placu Bema 5, w Olsztynku oraz Domy dla Dzieci Biskupcu, Gryźlinach i Olsztynku do odwołania będą zamknięte dla interesantów.

Pisma kierowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie można złożyć w korytarzu budynku w miejscu oznaczonym, w dni robocze od 7.00 do 15.00.

Natomiast zachęcamy do kontaktu telefonicznego 89 544 38 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pcpr@powiat-olsztynski.pl oraz platformy ePUAP. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia psychologicznego i prawnego mieszkańcom Powiatu Olsztyńskiego w spawach dotyczących  przemocy w rodzinie pod numerem telefonu 665 237 899.

Pracownicy w/w drogami udzielą wszelkich niezbędnych informacji lub, w sytuacjach, gdy kontakt osobisty jest konieczny, ustalą termin wizyty w siedzibie Centrum.