Uprzejmie informujemy, że do 17 kwietnia 2020 r. można składać w Oddziale Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON w Olsztynie prace plastyczne w ramach Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni”. Do udziału zaproszeni są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańcy domów pomocy społecznej.

Szczegóły konkursu dostępne są tu.

Regulamin konkursu dostępny jest tu.