Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w okresie marzec – czerwiec 2020 r. realizować będzie zajęcia warsztatowe, mające na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych tj.: Szkoła dla Rodziców.

Warsztaty będą cyklem dziesięciu czterogodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz umiejętności pozwalające na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami, a także uzyskać wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy, dający m. in. możliwość zwiększenia umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą, kształtowania więzi opartych na wzajemnej bliskości i szacunku, a przede wszystkim wymiany doświadczeń.

Tematy spotkań dotyczyć będą m. in.: uczuć, wyznaczania granic, konsekwencji, zachęcenie dziecka do współpracy, do samodzielności.

Warsztaty będą odbywać się nieodpłatnie raz w tygodniu. Terminy oraz godziny w/w warsztatów zostaną ustalone po odbytej rekrutacji.

Planowanym miejscem spotkań jest sala sesyjna w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie tj.: Plac Bema 5.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w warsztatach, proszone są o kontakt do dnia 28.02.2020 r. z niżej wymienionymi pracownikami tutejszego Centrum pod numerem telefonu: 089 544-38-00, 089 544-38-08 Aneta Markowska e-mail: a.markowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl, Dominika Zimowska e-mail: d.zimowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl.