Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu w okresie od 01.02.2019 do 28.02.2021 r. realizuje projekt pn. „Punkt Gastronomiczny – miejsce skutecznej aktywizacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 14 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną bądź znaczną z terenu objętego programem rewitalizacyjnym gminy Biskupiec poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach ZAZ.

W ramach projektu zorganizowane zostaną między innymi takie formy wparcia jak:

– usługi asystenckie (asystenci osób z niepełnosprawnością),

– treningi zawodowe (wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia,

– treningi zawodowe (poprzez praktyki i zatrudnienie) w Dziale Gastronomicznym ZAZ.

Pragniemy poinformować, że do dnia 31.01.2020 r. trwa rekrutacja uczestników. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00. Osobą do kontaktu jest koordynator projektu pan Piotr Kubarewicz.