Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. Szczegółowe informacje o programie oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl  kliknij tu

Adresaci programu i obszary wsparcia realizowane w 2020 r.:

 1. Obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
 2. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
 3. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
 4. Obszar D (likwidacja barier transportowych):
  1. Placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty.
  2. Jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
  3. Gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 5. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.
 6. Obszar F (tworzenie warsztatu terapii zajęciowej oraz remont lub modernizacja) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
 7. Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Zainteresowane podmioty kwalifikujące się do ubiegania się o dofinansowanie w programie w obszarach: B, C, D, F, G mogą składać wnioski do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 122) w terminie do dnia: 31 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż podmioty kwalifikujące się do ubiegania się o dofinansowanie w programie w obszarze A i obszarze E mogą składać wnioski bezpośrednio do siedziby PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn).

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla jednostek nie będących jednostkami powiatu

Wniosek dla jednostek powiatu