Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata, a jej symbolem jest pomarańczowa wstążka.  Pomarańczowy – to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać i zwracać uwagę, ale także uczyć widzieć więcej i lepiej.

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie po raz pierwszy we współpracy z Fundacją po DRUGIE zorganizowało szkolenie w ramach kampanii pt. „W kierunku rozwiązań” dla rodzin zastępczych z powiatu olsztyńskiego i nidzickiego, a także pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz domów dla dzieci. Łącznie w szkoleniu udział wzięło kilkadziesiąt osób.

Podczas spotkania poruszony został temat dotyczący postępowania w sytuacji uzyskania wiedzy o stosowaniu przemocy wobec osób niepełnoletnich oraz skutków stosowania przemocy emocjonalnej i autodestrukcji – samookaleczania dzieci i młodzieży.

Wśród prelegentów znaleźli się Pani Monika Suska-Kuźmicka i Pan Ryszard Jabłoński – wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pan Arkadiusz Paturej – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

Szkoleniu towarzyszyła wystawa plakatów poświęconych tematowi przemocy wobec dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzeć spektakl pt. ”Zastępstwo” w wykonaniu młodych aktorów z grupy teatralnej „Po Słowie” pod kierunkiem Pana Mateusza Mirczyńskiego.

 

Zdjęcia: Marcin Zembrzuski