Organizator

PORT  Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 06.11.2019 Mątki, gm. Jonkowo

13.11.2019 Mątki, gm. Jonkowo

20.11.2019 Mątki, gm. Jonkowo

27.11.2019 Mątki, gm. Jonkowo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
06.11.2019 Kobieta 17.00 – 19.30  (2,5 godz.) 2,5
13.11.2019 Kobieta 17.00 – 19.30  (2,5 godz.) 2,5
20.11.2019 Kobieta 17.00 – 19.30  (2,5 godz.) 2,5
27.11.2019 Kobieta 17.00 – 19.00  (2 godz.) 2