Organizator

WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 18.11.2019 Mątki, gm. Jonkowo

18.11.2019 Sząbruk, gm. Gietrzwałd

19.11.2019 Tuławki, gm. Dywity

21.11.2019  Mońki, gm. Olsztynek

25.11.2019  Dywity

27.11.2019 Barczewo

27.11.2019 Mrągowo

28.11.2019 Łęgajny, gm. Barczewo

28.11.2019 Ramsowo, gm. Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
18.11.2019 Mężczyzna 14.00 – 16.00 (2 godz.)

Kobieta 16.30 – 18.30 (2 godz.)

4
19.11.2019 Mężczyzna 19.00 – 20.00 (1 godz.) 1
21.11.2019 Kobieta 12.00 – 14.00 (2 godz.) 2
25.11.2019 Kobieta 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
27.11.2019 Kobieta 13.15 – 15.15 (2 godz.)

Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

4
28.11.2019 Mężczyzna 15.30 –17.30 (2 godz.)

Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.)

4