Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 12.11.2019 Biskupiec

12.11.2019 Kierzbuń, gm. Barczewo

13.11.2019 Olsztyn

13.11.2019  Gryźliny, gm. Stawiguda

14.11.2019  Tuławki, gm. Dywity

15.11.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
12.11.2019 Mężczyzna 13.30 – 15.30 (2 godz.)

Mężczyzna 20.00 – 21.00 (1 godz.)

3
13.11.2019 Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Kobieta 16.00 – 18.00(2 godz.)

4
14.11.2019 Mężczyzna 20.00 – 21.00 (1 godz.) 1
15.11.2019 Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.) 2