Pomoc jaką niesie drugiemu człowiekowi człowiek  to szlachetne zajęcie, wymagające codziennego stawania

wobec ludzkiego bólu, bezsilności i ubóstwa, krzywdy i bezradności.

Na co dzień to Państwo – pracownicy PCPR

w Olsztynie pomagacie osobom i rodzinom

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego rozumianym tożsamo jako dzień pracownika pomocy społecznej składam wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania za trud pracy wnoszonej   w pomoc osobom potrzebującym.

Życzę Państwu wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, społecznego uznania oraz wytrwałości  w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.

Powyższe życzenia kieruję również do wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz Rodzin Zastępczych Powiatu Olsztyńskiego.

 

                                                                               Dyrektor

                                                                             Arkadiusz Paturej