Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wspólnie z 12 gminami z Powiatu Olsztyńskiego po raz kolejny bierze udział w kampanii „Biała Wstążka”, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. w godzinach od 7.00 – 14.00.

 

Noszenie „Białej wstążki” symbolizuje sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet oraz złożenie deklaracji przerwania milczenia w kwestii jej stosowania jak również wstrzemięźliwość przez stosowaniem przemocy we wszystkich jej formach i chęć reagowania na wszelkie jej przejawy.

 

W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Punktem Interwencji Kryzysowej w Biskupcu, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką i wsparciem psychologa i prawnika.

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. W 2019 r. programy odbyły się w Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach  i w Olsztynku. Udział w programach wzięło i ukończyło 110 osób. Po raz kolejny został przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny w Olsztynku. Udział w nim wzięło 13 osób.

 

W Centrum działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści, którzy przyjmują w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy Placu Bema 5 w pokoju nr 122, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 665 237 899, 544 38 00 lub 89 544 38 03. Prawnik oferuje swoje wsparcie w czwartki od godz. 15.00 do 17.45, psycholog w piątki od godz. 15.15 do 17.15.

 

Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.