Serdecznie, zapraszamy rodziny zastępcze z Powiatu Olsztyńskiego na szkolenie organizowane w ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – Fundacji „Po Drugie”, pt. „W kierunku rozwiązań”. Szkolenie odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Bema 5 w Olsztynie w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 14.10.

 

 

Harmonogram szkolenia:

9.00 – 9.30 Powitanie i rejestracja uczestników szkolenia
9.30 – 9.50 Przywitanie uczestników szkolenia

Wystąpienie Pana Arkadiusza Patureja – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Temat: „Postępowanie w sytuacji uzyskania wiedzy dotyczącej stosowania przemocy wobec osób niepełnoletnich”

9.50 -10.20 Występ Teatru „Kloszart” – pt.: „Zastępstwo”
10.20 – 10.40 Przerwa kawowa: kawa, herbata, catering
10.40 – 12.10 Wystąpienie Pani Moniki Suskiej-Kuźmickiej – wykładowcy UWM w Olsztynie Temat: „Objawy stosowania przemocy wobec dzieci i młodzieży, pomoc przy ich niwelowaniu”
12.15 – 13.45 Wystąpienie Pan Ryszarda Jabłońskiego – wykładowcy UWM w Olsztynie
Temat: „Stosowanie przemocy emocjonalnej – jej skutki w dorosłym życiu. Autodestrukcja – samookaleczanie – „ciche krzyki” o pomoc”
13.45 – 14.10 Pytania i wnioski

 

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przebiegu wyżej wymienionego szkolenia udzielają pracownicy tutejszego Centrum, w osobach: Magdalena Drozdek i Agnieszka Dziewiur tel.: (089) 544-38-00.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 6 listopada 2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, informujemy, iż o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń.