Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PWRMRIII).

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne – zachęcamy do zapoznania się tutaj z katalogiem urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach obszaru A (informacje o pliku)

Wnioski można składać w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn) do dnia 30 listopada 2019 r.

Zobacz jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Przeczytaj informację o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez PFRON (informacja o sposobie składania i rozpatrywania wniosków, formularz wniosku o dofinansowanie znajduje się tutaj).
  2. Przygotuj niezbędną dokumentację dla planowanej lub realizowanej inwestycji.
  3. Wypełnij i złóż wniosek w Oddziale PFRON – pamiętaj o wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz o niezbędnych załącznikach!
  4. Zaczekaj na decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A – decyzja udzielona zostanie w postaci promesy.

Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na dofinansowanie Twojego projektu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.