Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 17.10.2019 Olsztyn

24.10.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
17.10.2019 Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.) 2
24.10.2019 Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.) 2