Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 9.10.2019 Olsztyn

10.10.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
09.10.2019 Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
10.10.2019 Kobieta 11.30 – 13.30 (2 godz.)

Kobieta 13.30 – 15.30 (2 godz.)

4