Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 21.10.2019 Dywity

21.10.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

23.10.2019 Biskupiec

25.10.2019 Olsztyn

25.10.2019 Kierzbuń, gm. Barczewo

28.10.2019  Olsztyn

31.10.2019  Olsztyn

31.10.2019  Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
21.10.2019 Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.)

4
23.10.2019 Mężczyzna 13.15 – 15.15 (2 godz.) 2
25.10.2019 Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Kobieta 13.15 – 15.15 (2 godz.)

Mężczyzna 15.45 – 16.45 (1 godz.)

5
28.10.2019 Kobieta 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
31.10.2019 Kobieta 13.00 – 15.00 (2 godz.)

Kobieta 15.30 – 17.30 (2 godz.)

4