Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 14.10.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

15.10.2019 Mańki, gm. Olsztynek

16.10.2019 Olsztyn

16.10.2019  Mątki, gm. Jonkowo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
14.10.2019 Kobieta 14.15 – 16.15 (2 godz.)

Kobieta 16.15 – 18.15 (2 godz.)

4
15.10.2019 Mężczyzna 19.45 – 20.45 (1 godz.) 1
16.10.2019 Kobieta 08.30 – 10.30 (2 godz.)

Kobieta 11.30 – 13.30 (2 godz.)

Mężczyzna 14.00 – 16.00 (2 godz.)

6