Organizator

WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 01.10.2019 Stawiguda

02.10.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

03.10.2019 Tuławki, gm. Dywity

05.10.2019 Łęgajny, gm. Barczewo

05.10.2019 Czerwonka, gm. Biskupiec

05.10.2019 Wipsowo, gm. Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
01.10.2019 Kobieta 16.30 – 18.30 (2 godz.) 2
02.10.2019 Mężczyzna 17.30 – 19.30 (2 godz.) 2
03.10.2019 Mężczyzna 18.00 – 20.00 (2 godz.) 2
05.10.2019 Mężczyzna 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Mężczyzna 13.30 – 15.30 (2 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

6