Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia  25.09.2019  Olsztyn

26.09.2019 Olsztyn

03.09.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
25.09.2019 Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
26.09.2019 Kobieta 13.20 – 15.20 (2 godz.) 2
03.10.2019 Kobieta 13.20 – 15.20 (2 godz.) 2