Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizuje projekt konkursowy Nr RPWM.11.01-28-0172/16 pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego w okresie V – XI 2019 r. prowadzi staże zawodowe dla 2 uczestniczek/uczestników przedmiotowego projektu.

Miejsce i czas realizacji staży :

– Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17, 13-100 Nidzica, – w okresie 16.05.2019 – 15.11.2019 r. w godzinach pracy Urzędu;

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto – w okresie 15.05.2019 – 14.11.2019 r.  w godzinach pracy Urzędu.