Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-1”

Data i miejsce wsparcia 24.06.2019 Olsztyn

25.06.2019 Olsztyn

26.06.2019 Węgój, gm. Biskupiec

26.06.2019 Biskupiec

27.06.2019 Olsztynek

27.06.2019 Nidzica

28.06.2019 Olsztynek

29.06.2019 Dobre Miasto

29.06.2019 Nowa Wieś Mała, gm. Dobre Miasto  

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
24.06.2019 Mężczyzna 17.15 – 19.15 (2 godz.) 2
25.06.2019 Mężczyzna 17.15 – 19.15 (2 godz.) 2
26.06.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Mężczyzna 18.30 – 20.30 (2 godz.)

4
27.06.2019 Kobieta 11.30 – 13.30 (2 godz.)

Kobieta 14.00 – 16.00 (2 godz.)

Mężczyzna 16.15 – 18.15 (2 godz.)

6
28.06.2019 Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.) 2
29.06.2019 Kobieta 12.00 – 14.00 (2 godz.)

Kobieta 14.15 – 16.15 (2 godz.)

4
30.06.2019