Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 17.06.2019 Mątki, gm. Jonkowo

18.06.2019 Sząbruk, gm. Gietrzwałd

18.06.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

20.06.2019 Łęgajny, gm. Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
17.06.2019 Mężczyzna 13.30 – 15.30 (2 godz.) 2
18.06.2019 Kobieta 13.45 – 15.45 (2 godz.)

Kobieta 18.30 – 20.30 (2 godz.)

4
20.06.2019 Mężczyzna 10.30 – 12.30 (2 godz.) 2