Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia

20.05.2019 Olsztyn

22.05.2019 Mątki, gm. Jonkowo

23.05.2019 Olsztyn

24.05.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
20.05.2019 Kobieta 15.30 – 17.30 (2 godz.) 2
22.05.2019 Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
23.05.2019 Mężczyzna 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Kobieta 17.00 – 19.00 (2 godz.)

4
24.05.2019 Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.) 2