Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia

15.05.2019 Mątki, gm. Jonkowo

16.05.2019 Olsztyn

16.05.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

17.05.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
15.05.2019 Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
16.05.2019

Mężczyzna 09.00 – 11.00 (2 godz.)

Kobieta 11.30 – 13.30 (2 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

6
17.05.2019 Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.) 2