Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

psycholog pracujący metodą coachingu

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 06.05.2019 Olsztyn

07.05.2019 Olsztyn

08.05.2019 Mątki, gm. Jonkowo

09.05.2019 Olsztyn

09.05.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
06.05.2019 Kobieta  16.00 – 18.00 (2 godz.) 2
07.05.2019 Mężczyzna  10.00 – 12.00 (2 godz.) 2
08.05.2019 Mężczyzna  15.00 – 17.00 (2 godz.) 2
09.05.2019 Kobieta  12.00 – 14.00 (2 godz.)

Mężczyzna  16.00 – 18.00 (2 godz.)

4