Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia

20.05.2019 Dywity

21.05.2019 Olsztyn

23.05.2019 Ramsowo, gm. Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
20.05.2019 Kobieta 12.00 – 14.00 (2 godz.) 2
21.05.2019 Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.) 2
23.05.2019 Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.) 2