Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 13.05.2019 Olsztyn

14.05.2019 Stawiguda

14.05.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

17.05.2019 Kierzbuń, gm. Barczewo

18.05.2019 Wipsowo, gm. Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
13.05.2019 Kobieta 14.00 – 16.00 (2 godz.)

Mężczyzna 18.15 – 20.15 (2 godz.)

4
14.05.2019 Kobieta 11.30 – 13.30 (2 godz.)

Kobieta 14.00 – 16.00 (2 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.15 – 20.15 (2 godz.)

8
17.05.2019 Mężczyzna 18.30 – 20.30 (2 godz.) 2
18.05.2019 Mężczyzna 16.30 – 18.30 (2 godz.) 2