Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia

07.05.2019 Olsztyn

09.05.2019 Tuławki, gm. Dywity

09.05.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
07.05.2019 Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.) 2
09.05.2019 Mężczyzna 15.30 – 17.30 (2 godz.)

Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.)

4