Organizator

PORT  Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia

06.05.2019 Olsztyn

08.05.2019 Mątki, Jonkowo

22.05.2019 Mątki, Jonkowo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
06.05.2019 Mężczyzna 11.40 – 13.10 (1,5 godz.) 1,5
08.05.2019 Kobieta 17.00 – 19.00 (2 godz.) 2
22.05.2019 Kobieta 17.00 – 19.00 (2 godz.) 2