Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 24.04.2019 Olsztyn

24.04.2019 Mątki, gm. Jonkowo

25.04.2019 Olsztyn

25.04.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

26.04.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
24.04.2019 Kobieta 12.00 – 14.00 (2 godz.)

Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.)

4
25.04.2019 Mężczyzna 13.00 – 15.00 (2 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

4
26.04.2019 Kobieta  12.00 – 14.00 (2 godz.)

Kobieta  14.30 – 16.30 (2 godz.)

Kobieta  16.30 – 18.30 (2 godz.)

6