Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 08.04.2019 Olsztyn

09.04.2019 Olsztyn

10.04.2019 Olsztyn

11.04.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

12.04.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
08.04.2019 Kobieta 14.00 – 16.00 (2 godz.) 2
09.04.2019 Kobieta  11.00 – 13.00 (2 godz.)
Kobieta  13.00 – 15.00 (2 godz.)
4
10.04.2019 Kobieta  12.00 – 14.00 (2 godz.) 2
11.04.2019 Mężczyzna  16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.30 – 20.30 (2 godz.)

4
12.04.2019 Mężczyzna  12.00 – 14.00 (2 godz.)

Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.)

4