Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 29.04.2019 Dywity

29.04.2019 Mątki, gm. Jonkowo

02.05.2019 Sząbruk, gm. Gietrzwałd

02.05.2019 Mońki, gm. Olsztynek

02.05.2019 Olsztyn

03.05.2019 Czerwonka, gm. Biskupiec

03.05.2019 Kronowo, gm. Barczewo

03.05.2019 Łęgajny, gm. Barczewo

05.05.2019 Wipsowo, gm. Barczewo

05.05.2019 Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
29.04.2019 Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Mężczyzna 13.45 – 15.45 (2 godz.)

4
02.05.2019 Kobieta 10.00 – 12.00 (2 godz.)

Kobieta 12.30 – 14.30 (2 godz.)

Mężczyzna 15.30 – 17.30 (2 godz.)

Kobieta 17.45 – 19.45 (2 godz.)

8
03.05.2019 Mężczyzna 10.30 – 12.30 (2 godz.)

Kobieta 13.30 – 15.30 (2 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

6
05.05.2019 Mężczyzna 12.00 – 14.00 (2 godz.)

Kobieta 15.00 – 17.00 (2 godz.)

4